Damir Primorac
Dr. sc. Damir Primorac

Dr. sc. Damir Primorac (rođen 1969. godine) je izvanredni profesor na Sveučilišnom odjelu za forenzične znanosti Sveučilišta u Splitu te Pravnom fakultetu Sveučilišta u Mostaru. Pravni fakultet završio je u Splitu, na kojemu je i magistrirao. Doktorirao je na Pravnom fakultetu u Zagrebu. Od 1996. do 2005. godine radio je kao sudac na Općinskom sudu u Splitu, a od 2005. do 2008. godine na Županijskom sudu u Splitu. Jedno vrijeme radio je i kao zamjenik predsjednika Općinskog suda u Splitu. Bio je predsjednik Sudačkog vijeća Županijskog suda u Splitu. U cijeloj svojoj sudskoj karijeri sudio je isključivo u slučajevima s područja kaznenog prava. Tijekom 2000. godine boravio je dva mjeseca na stručnom usavršavanju u Sjedinjenim Američkim Državama (države Connecticut i Illinois). Od 1995. do 2005. godine bio je Predsjednik Službeničkog suda za državne službenike županijskih ureda na području Zadarske županije, Šibensko-kninske županije, Splitsko-¬dalmatinske županije i Dubrovačko¬-neretvanske županije.

Dana 02. listopada 2008. godine upisuje se u Imenik odvjetnika Hrvatske odvjetničke komore, te zajedno s odvjetnikom Matom Krmekom osniva Odvjetničko društvo „Primorac i partneri“ d.o.o. sa sjedištem u Splitu i pisarnicom u Zagrebu. Društvo je počelo s radom 03. studenog 2008. godine. Rješenjem Hrvatske odvjetničke komore priznata mu je specijalnost iz područja (grane) kaznenog prava. Od 2015. do 2016. godine bio je član Komisije za pomilovanje Republike Hrvatske.

Redoviti je član, i član Predsjedništva Akademije pravnih znanosti Hrvatske. Nositelj je kolegija Kazneno procesno pravo II. na Sveučilišnom odjelu za forenzične znanosti Sveučilišta u Splitu i kolegija Športsko prekršajno pravo na Poslijediplomskom specijalističkom studiju „Športsko pravo” Pravnog fakulteta Sveučilišta u Splitu. Nastavnik je na Poslijediplomskom doktorskom studiju iz pravnih znanosti − smjer kaznenopravnih znanosti na Pravnom fakultetu Sveučilišta u Mostaru te nositelj dva kolegija − Kazneno procesno pravo i Kriminalistika. Predsjednik je Arbitraže Hrvatskog nogometnog saveza te predsjednik Komisije za žalbe Nogometnog saveza Županije splitsko¬dalmatinske. Član je American Academy of Forensic Sciences. Autor je mnogobrojnih znanstvenih i stručnih radova iz područja kaznenog procesnog prava, kaznenog prava i športskog prekršajnog prava. Sudionik je brojnih međunarodnih i domaćih znanstvenih i stručnih savjetovanja. Počasni je građanin Crystal Lakea, Illinois, SAD. Položio je javnobilježnički ispit. Hrvatski je branitelj i dragovoljac Domovinskog rata.